Zamieszkiwanie na ROD

Zamieszkiwanie na ROD

Zarząd ROD MAZUREK przypomina, że działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich potrzeb życiowych. Altana na terenie działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest obiektem mieszkalnym. Każdy zamieszkujący na terenie ROD Mazurek podejmuje sam ryzyko ewentualnych konsekwencji życiowych z tego tytułu. Mieszkanie na działce reguluje regulamin ROD, status PZD, oraz ustawa o ROD. Zgodnie z ich treścią stałe zamieszkanie na ogródku działkowym jest zabronione!

Comments are closed.