UWAGA!!

UWAGA!!

WSZYSTKIE SPRAWY ROD ZAŁATWIANE BĘDĄ TELEFONICZNIE

668-329-996 – prezes lub 607-152-113 skarbnik

 LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: rodmazurek_rodo@wp.pl

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA DZIAŁKOWCÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDYNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY BIURA.

OBOWIĄZKOWO ZAŁOŻONE MASECZKI !

RĘCE DEZYNFEKUJEMY PŁYNEM  LUB ZAKŁADAMY RĘKAWICZKI

uchwała 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z 15.10.2020

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH

ZAMKNIĘCIE ALEJEK BOCZNYCH

PRZYPOMINAMY !!!

od  02 listopada 2020 do 31 marca 2021nastąpi zamknięcie alejek bocznych dla pojazdów.

Pojazdami poruszamy się tylko główną aleją i parkujemy je przy bramie wjazdowej lub na placu przed świetlicą.

ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEI GŁÓWNEJ !

Zarząd ROD Mazurek

ZAMKNIĘCIE WODY NA SEZON ZIMOWY

ZAMKNIĘCIE WODY NA SEZON ZIMOWY

Zamknięcie wody na terenie ROD Mazurek zaplanowano na dzień 24 10 2020r. (sobota)

W przypadku załamania pogody zamknięcie wody może nastąpić wcześniej.

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie na swojej działce instalacji wodnej, zaworów, studzienek i kranów.

ZARZĄD ROD MAZUREK

Odczyty wody

Odczyty wody

Od 15 10 2020 odbędą się końcowe odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD Mazurek