PRACA BIURA ZARZĄDU SIERPIEŃ 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU SIERPIEŃ 2022

03 08 2022 – ŚRODA – PRZERWA URLOPOWA

10 08 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 – 18:00

17 08 2022 ŚRODA GODZ 16:00 – 18:00

24 08 2022 ŚRODA GODZ 16:00 – 18:00

31 08 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 – 18:00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

Odczyty wody

Odczyty wody

W dniach od 11 07 2022 do 16 07 2022

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu

technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

PRACA BIURA ZARZĄDU LIPIEC 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU LIPIEC 2022

06 07 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

13 07 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

OD 18 07 2022 – 29 07 2022 PRZERWA URLOPOWA

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113

 “Wielokulturowy piknik na RODos”

 “Wielokulturowy piknik na RODos”

Dzień dobry, 

od końca maja na naszym ROD „Mazurek” buduje się nowy DOM – Działkowy Ogród Międzykulturowy. Działkowczynie i działkowcy pochodzący z sześciu krajów wspólnie uprawiają tu rośliny, dzielą się praktykami etnobotanicznymi i spędzają wspólnie czas. Już wkrótce będą też organizować otwarte warsztaty dla dzieci i dorosłych i różne wydarzenia kulturalne, z myślą o społeczności ROD-u “Mazurek”.

W ramach inauguracji DOM-u serdecznie Państwa zapraszamy na “Wielokulturowy piknik na RODos”, który organizujemy 2 lipca (sobota) od godziny 17:00 w ramach Malta Festival Poznań i Fyrtle Festiwal, we współpracy z Migrant Info Point.  Szczególnie, że weekendowy wypoczynek to tutaj tradycja!

Piknik będzie okazją do wspólnego przyrządzania i smakowania potraw oraz ciast m.in. z Ukrainy, Brazylii i Nigerii, dziecięcych zabaw i animacji, podsłuchiwania przyrody za pomocą specjalnych mikrofonów oraz udziału w koncercie niezwykłego muzyka Aktasa Erdogana – multiinstrumentalisty o tureckich, kurdyjskich i armeńskich korzeniach, mieszkającego w Poznaniu. Oprócz gitary bezprogowej gra na instrumentach z Bliskiego Wschodu, takich jak oud, ney i duduk. Wystąpi z gościem specjalnym Barışem Önerem z Berlina, a to wszystko wśród drzew oraz relaksu na trawie!

DOM znajduje się na działce pod numerem 224.

Wszędzie dobrze, ale w DOM-u najlepiej!” 

Pozdrawiam serdecznie, Kasia Wąsowska.

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 30 czerwca 2022r.

Komunikat w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 30 czerwca 2022r.

Przypominamy, że Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków posiadających takie instalacje, zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również poszczególnych działkowców w ROD, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. Działkowcy jako właściciele altan działkowych, są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw należy dokonać:
1. poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację). Wzór deklaracji (formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2. pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w UM Poznania
– osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty nr tel: 616 463 344
lub
– wysyłając listem poleconym na adres Poznańskie Centrum Świadczeń, 61-843 Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1.

Deklarację należy złożyć w następujących terminach:
– deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed     1 lipca 2021r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.)
– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Uwaga! nie złożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art.27  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

PRACA BIURA ZARZĄDU CZERWIEC 2022

PRACA BIURA ZARZĄDU CZERWIEC 2022

01 06 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

08 06 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

15 06 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

22 06 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

29 06 2022 – ŚRODA GODZ 16:00 -18:00

W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA.

Bogusława Antkowiak Prezes ROD – 668 329 996

Renata Puziak-Łysiak – Skarbnik ROD – 607 152 113