ODPADY ZIELONE

ODPADY ZIELONE

KATEGORYCZNY ZAKAZ WYRZUCANIA   

ODPADÓW ZIELONYCH DO 31 03 2020

OSOBY, KTÓRE NIE BĘDĄ SIĘ STOSOWAŁY DO ZAKAZU

BĘDĄ MIAŁY ODDAWANE ODPADY NA SWOJE DZIAŁKI

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU.


Zarząd ROD Mazurek

PRZYPOMINAMY !!!

PRZYPOMINAMY !!!

od  02 listopada 2019 do 31 marca 2020

nastąpi zamknięcie alejek bocznych dla pojazdów.

Pojazdami poruszamy się tylko główną aleją i parkujemy je przy bramie wjazdowej lub na placu przed świetlicą.

ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEI GŁÓWNEJ !

ZARZĄD  ROD MAZUREK

ZAMKNIĘCIE WODY

ZAMKNIĘCIE WODY

Zamknięcie wody wraz z odczytami i kontrolą wodomierzy

zaplanowano od 26 10 2019 – 31 10 2019.

W przypadku załamania pogody zamknięcie wody może nastąpić wcześniej.

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie na swojej działce instalacji wodnej, zaworów, studzienek i kranów.

ZARZĄD ROD MAZUREK