Prezydium Zarządu 2024/2028

Prezydium Zarządu 2024/2028

 1. BOGUSŁAWA ANTKOWIAK
  Prezes ROD Mazurek
 2. MICHAŁ TRZASKAWKA
  Wiceprezes ROD Mazurek
 3. RENATA PUZIAK-ŁYSIAK
  Skarbnik ROD Mazurek
 4. MACIEJ MIKOŁAJCZAK
  Sekretarz ROD Mazurek
 5. KRZYSZTOF KUCZA
  Członek Zarządu ROD Mazurek
 6. WITOLD BOIŃSKI
  Członek Zarządu ROD Mazurek
 7. MARCIN WOCHANKA
  Członek Zarządu ROD Mazurek

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. KAMIL SŁODKIEWICZ
  Przewodniczący Komisji
 2. TOMASZ SZYMKOWIAK
  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. EUGENIUSZ GRABA                                                                                                                             Sekretarz Komisji