Opłaty 2024

Opłaty 2024

 OPŁATY OGRODOWE NA ROK 2024 ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

W DNIU 13 04 2024 PŁATNE DO 31 05 2024R.

  • 1,45zł. za 1m ² działki (  (w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,13 zł/m2)
  • 300,00 zł. wywóz śmieci na podstawie deklaracji składanych do UM
  • 15,00 zł. spółka wodna
  • 65,00 zł. opłata wodna od działki
  • 6,00 zł. składka członkowska
  • opłata zaliczkowa za wodę na podstawie zużycia z poprzedniego sezonu

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika w skrzynce energetycznej i na podstawie rozliczonych faktur

                                         Za okres od  01/01/2023 do  28/02/2023:  0,68 zł  ( kWh)

      Za okres od  01/03/2023 do  30/04/2023:  0,75 zł  ( kWh)

      Za okres od  01/05/2023 do  30/06/2023:  0,75 zł  ( kWh)

    Za okres od  01/07/2023 do  31/08/2023:  0,75 zł  ( kWh)

   Za okres od  01/09/2023 do  31/10/2023:  0,75 zł  ( kWh)

 Za okres od  01/11/2023 do  31/12/2023:  0,75 zł  ( kWh)

   Za okres od  01/01/2024 do  29/02/2024:  0,75 zł  ( kWh)

   Za okres od  01/03/2024 do  30/04/2024:  0,75 zł  ( kWh)

   Woda od 01 01 2022 : 5,08  zł ( m³)

Woda  od  01 01 2023 : 5,10  zł ( m³)

Woda od 01 01 2024 : 5,95  zł ( m³)

NOWY DZIAŁKOWIEC OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2024

  • 350,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca – ustalona przez OZ ;
  •   1 740,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  – ustalona przez Zarząd
  • 490,00 zł – opłata za kontener

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2024