Opłaty 2023

Opłaty 2023

 OPŁATY OGRODOWE NA ROK 2023 ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

W DNIU 15 04 2023 PŁATNE DO 30 06 2023R.

 • 1,45zł. za 1m ² działki
 • 300,00 zł. wywóz śmieci na podstawie deklaracji składanych do UM
 • 15,00 zł. spółka wodna
 • 3,40 zł. opłata energetyczna od działki
 • 25,00 zł. opłata wodna od działki
 • 6,00 zł. składka członkowska
 • 50,00 zł inwestycje i remonty – naprawa drogi głównej.

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika w skrzynce energetycznej i na podstawie rozliczonych faktur

                                         Za okres od  01/01/2023 do  28/02/2023:  0,68 zł  ( kWh)

      Za okres od  01/03/2023 do  30/04/2023:  0,75 zł  ( kWh)

      Za okres od  01/05/2023 do  30/06/2023:  0,75 zł  ( kWh)

    Za okres od  01/07/2023 do  31/08/2023:  0,75 zł  ( kWh)

   Za okres od  01/09/2023 do  31/10/2023:  0,75 zł  ( kWh)

 Za okres od  01/11/2023 do  31/12/2023:  0,75 zł  ( kWh)

Woda sezon 2022 : 5,08  zł ( m³)

Woda sezon 2023 : 5,10  zł ( m³)

NOWY DZIAŁKOWIEC OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2023

 • 350,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca – ustalona przez OZ ;
 • 1 500,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  – ustalona przez Zarząd ROD obowiązująca do 14 02 2023 
 •   1 740,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  – ustalona przez Zarząd ROD obowiązująca od 15 02 2023 
 • 470,00 zł – opłata za kontener do 31 08 2022
 • 490,00 zł – opłata za kontener od 01 09 2022

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2023