Opłaty

Opłaty

OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2020

  • 1,20 za 1m ² działki
  • 96,00 wywóz śmieci – GOAP
  • 10,00 spółka wodna
  • 20,00 opłata energetyczna od działki
  • 20,00 opłata wodna od działki
  • 6,00 opłata członkowska

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika.
Zużycie wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza.

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2020