Opłaty 2022

Opłaty 2022

 OPŁATY OGRODOWE NA ROK 2022 ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE

W DNIU 15 05 2022 PŁATNE DO 30 06 2022R.

  • 1,20 zł. za 1m ² działki
  • 254,00 zł. wywóz śmieci na podstawie deklaracji składanych do UM
  • 10,00 zł. spółka wodna
  • 5,00 zł. opłata energetyczna od działki
  • 35,00 zł. opłata wodna od działki
  • 6,00 zł. opłata członkowska

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika w skrzynce energetycznej i na podstawie rozliczonych faktur.

        Za okres od  01/01/2022 do  28/02/2022:  0,58 zł  ( kWh) – (Rządowa Tarcza Antyinflacyjna).

             Za okres od  01/03/2022 do  30/04/2022:  0,58 zł  ( kWh) – (Rządowa Tarcza Antyinflacyjna).

Zużycie wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza i na podstawie rozliczonych faktur:   

5,08  zł ( m³)

NOWY DZIAŁKOWIEC OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2022

  • 300,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca – ustalona przez OZ ;
  • 1 500,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  – ustalona przez Zarząd ROD
  • 470,00 zł – opłata za kontener .

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2022