Opłaty

Opłaty

OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021

  • 1,20 za 1m ² działki
  • 192,00 wywóz śmieci – GOAP
  • 10,00 spółka wodna
  • 20,00 opłata energetyczna od działki
  • 20,00 opłata wodna od działki
  • 6,00 opłata członkowska

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika

Za okres od 01/01/2021 do 28/02/2021 : 0,60 zł ( kWh)

Zużycie wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza.

NOWY DZIAŁKOWIEC OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2021

  • 300,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca – ustalona przez OZ ;
  • 1 250,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  -ustalona przez Zarząd ROD
  • 400,00 zł – opłata za kontener .

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2021