Opłaty 2021

Opłaty 2021

OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2021 UCHWALONE NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 18 08 2021.

  • 1,20 zł. za 1m ² działki
  • 192,00 zł. wywóz śmieci – GOAP
  • 10,00 zł. spółka wodna
  • 5,00 zł. opłata energetyczna od działki
  • 35,00 zł. opłata wodna od działki
  • 6,00 zł. opłata członkowska
  • 100,00 zł opłata inwestycyjna 2021 – opłata inwestycyjna płatna do 30 09 2021

Zużycie energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem podlicznika

Za okres od 01/01/2021 do 28/02/2021 : 0,60 zł ( kWh)

Za okres od 01/03/2021 do 30/04/2021 : 0,60 zł ( kWh)

 Za okres od 01/05/2021 do 30/06/2021 : 0,60 zł ( kWh)

Za okres od 01/07/2021 do 31/08/2021: 0,76 zł ( kWh)

                                     Za okres od 01/09/2021 do 31/10/2021: 0,76 zł ( kWh)

                 Dzięki negocjacjom Zarządu ROD i podpisaniu nowej umowy – udało się obniżyć cenę za kWh do 0,65 zł

                                        Za okres od 01/11/2021 do 31/12/2021: 0,65 zł ( kWh)

Zużycie wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza: 4,80  zł ( m³)

Zużycie wody zgodnie ze wskazaniem wodomierza: od 12 08 2021 – 31 10 2021: 4,90  zł ( m³)

NOWY DZIAŁKOWIEC OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2021

  • 300,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca – ustalona przez OZ ;
  • 1 250,00 zł – jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca  -ustalona przez Zarząd ROD
  • 400,00 zł – opłata za kontener .

Płatność za działkę prosimy wykonywać przelewem na numer konta
56 9043 1070 2070 0010 0609 0001
Tytułem : Opłata za działkę nr … za sezon 2021