Browsed by
Autor: Zarząd ROD Mazurek

BIURO ROD SIERPIEŃ 2020

BIURO ROD SIERPIEŃ 2020

Zarząd zaprasza Działkowców mających utrudniony dostęp do poczty elektronicznej  czy też przelewów bankowych w dniu:

05 08 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

26 08 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  ( zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące ).

Zarząd ROD MAZUREK

Utrudnienia dla zmotoryzowanych na terenie ROD w dniach 10 -11 07 2020

Utrudnienia dla zmotoryzowanych na terenie ROD w dniach 10 -11 07 2020

W DNIACH 10.07.2020 (piątek)

od godziny 8:00 do 11.07.2020 (sobota)

będzie równana alejka główna, plac postojowy przy bramie i plac przed bramą.

Uprasza się kierowców o nie parkowanie w tych dniach w wymienionych miejscach.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przejazd aleją główną będzie utrudniony.

Za utrudnienia przepraszamy

                                                        zarząd ROD Mazurek

ODCZYTY WODY

ODCZYTY WODY

W dniach od 29 06 2020 do 11 07 2020 roku

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy
 i zakładaniem plomb. 

Zerwanie plomby jest jednoznaczne z naliczeniem ryczałtu w kwocie 1,00 zł od metra działki miesięcznie.

Ponowne założenie plomby to opłata 100,00 zł.

Każdą wymianę wodomierza, należy wcześniej zgłosić do Zarządu ROD.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek
i udostępnienie wodomierzy do kontroli.


Zarząd ROD MAZUREK

BIURO ROD LIPIEC 2020

BIURO ROD LIPIEC 2020

Zarząd zaprasza Działkowców mających utrudniony dostęp do poczty elektronicznej  czy też przelewów bankowych w dniu

01 07 2020 ( środa w godzinach od 16.00 – 18.00 ) do Biura ROD.

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  ( zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące).

Zarząd ROD Mazurek

BIURO ROD CZERWIEC 2020

BIURO ROD CZERWIEC 2020

Zarząd zaprasza Działkowców mających utrudniony dostęp do poczty elektronicznej  czy też przelewów bankowych w dniu

06 06 2020 ( sobota w godzinach od 10.00 – 13.00 ) do Biura ROD.

Dyżur z zachowaniem obowiązujących ograniczeń zapewniających bezpieczeństwo dla interesantów i członków Zarządu.

PRZYPOMINAMY, że wszelkie sprawy dotyczące ROD należy załatwiać:

– drogą telefoniczną ( Prezes ROD Bogusława Antkowiak tel. 668 329 996 ;

  Skarbnik ROD Renata Puziak-Łysiak tel. 607 152 113 ;

– drogą mailową –  rodmazurek_rodo@wp.pl ;

– płatności – przelewy (z tej formy płatności należy korzystać nie narażając swojego zdrowia i innych );

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej ;

– za pośrednictwem skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na drzwiach biura ROD;

– osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania  ( zakup, sprzedaż działki, sprawy bieżące).

Zarząd ROD Mazurek

KOMUNIKAT OZ PZD z dnia 2 kwietnia 2020r.

KOMUNIKAT OZ PZD z dnia 2 kwietnia 2020r.

W związku z informacjami, że Policja  będzie egzekwować wynikające z Rozporządzenia Rządu ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli informujemy co następuje:

Przypominamy, że z treści Rozporządzenia Rządu z 30 marca br. nie wynika wyłączenie terenów ROD z użytkowania. Istnieje natomiast na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami, o czym informujemy oddzielnie.

Okręgowy Zarząd PZD