Browsed by
Autor: Zarząd ROD Mazurek

ODPADY ZIELONE

ODPADY ZIELONE

KATEGORYCZNY ZAKAZ WYRZUCANIA   

ODPADÓW ZIELONYCH DO 31 03 2020

OSOBY, KTÓRE NIE BĘDĄ SIĘ STOSOWAŁY DO ZAKAZU

BĘDĄ MIAŁY ODDAWANE ODPADY NA SWOJE DZIAŁKI

PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU.


Zarząd ROD Mazurek

PRZYPOMINAMY !!!

PRZYPOMINAMY !!!

od  02 listopada 2019 do 31 marca 2020

nastąpi zamknięcie alejek bocznych dla pojazdów.

Pojazdami poruszamy się tylko główną aleją i parkujemy je przy bramie wjazdowej lub na placu przed świetlicą.

ZAKAZ PARKOWANIA NA ALEI GŁÓWNEJ !

ZARZĄD  ROD MAZUREK

ZAMKNIĘCIE WODY

ZAMKNIĘCIE WODY

Zamknięcie wody wraz z odczytami i kontrolą wodomierzy

zaplanowano od 26 10 2019 – 31 10 2019.

W przypadku załamania pogody zamknięcie wody może nastąpić wcześniej.

Prosimy Działkowców o zabezpieczenie na swojej działce instalacji wodnej, zaworów, studzienek i kranów.

ZARZĄD ROD MAZUREK