Uchwała 17/01/2024 Zarządu ROD Mazurek z dnia 10 01 2024 o zdjęciu blokad na alejkach w okresie zimowym

Uchwała 17/01/2024 Zarządu ROD Mazurek z dnia 10 01 2024 o zdjęciu blokad na alejkach w okresie zimowym

Zarząd Rod Mazurek podjął uchwałę o zdjęciu blokad na alejkach w okresie zimowym.

Zarząd przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem ROD rozdział VII § 67 obowiązkiem Działkowca jest utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi i aleje ogrodowe.

Likwidowanie nierówności i dziur na alejce, usuwania przerostów, dbanie o czystość na alejce to OBOWIĄZEK DZIAŁKOWCA.

Przypominamy też o zakazie parkowania na alejach.

Comments are closed.