Kontrola prawidłowości zagospodarowania Działki

Kontrola prawidłowości zagospodarowania Działki

W dniach od 25 09 2023 do 22 10 2023

odbędzie się sprawdzanie na poszczególnych działkach prawidłowości zagospodarowania działki zgodnie Regulaminem ROD Rozdział V paragrafy 42 i 43

(kompostowniki, szamba-szczelne zbiorniki na nieczystości płynne.)

Kontrolę, przeprowadzi powołana przez Zarząd Komisja podczas obecności Działkowca na działce.

Comments are closed.