Odczyty wody

Odczyty wody

W dniach od 11 07 2022 do 16 07 2022

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu

technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Comments are closed.