Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

„GRATOWISKA”

Poznań ul. 28 Czerwca  1956 / 284

 Poznań ul. Wrzesińska 12

Odpady problemowe

Odpady problemowe to odpady niebezpieczne, pochodzące z odpadów komunalnych, a także odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i inne, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.
Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.) . Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.

Zasady odbierania odpadów problemowych

Odpady komunalne niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy usuwać na bieżąco, w zależności od potrzeb. Odpady problemowe można dostarczać samodzielnie do stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów.

W Poznaniu do dyspozycji mieszkańców Miasta są Gratowiska :

GRATOWISKO ul. 28 Czerwca  1956 / 284

Godziny otwarcia

poniedziałek – wtorek 8:00 do 17:00

Środa – czwartek 9:00 do 18:00

piątek 11:00 do 20:00 sobota 8:00 do 14:00

GRATOWISKO ul. Wrzesińska  12

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek  8:00 do 17:00

sobota  8:00 do 16:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów Suchy Las

Stały Punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych ul. Meteorytowa 1

Godziny otwarcia

wtorek – piątek  8:00 do 18:00

sobota  8:00 do 14:00

Comments are closed.