OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Szanowni Działkowcy,

Zachęcamy do elektronicznej drogi kontaktu i aktualizacji swoich danych osobowych . Ze strony internetowej ROD jak również w biurze ROD można pobrać dokument „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną”. Wypełnione oświadczenie wystarczy dostarczyć do biura ROD lub do skrzynki korespondencyjnej ROD. Poniżej druk do pobrania.

Zarząd ROD Mazurek

Comments are closed.