UWAGA!!

UWAGA!!

WSZYSTKIE SPRAWY ROD ZAŁATWIANE BĘDĄ TELEFONICZNIE

668-329-996 – prezes lub 607-152-113 skarbnik

 LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ: rodmazurek_rodo@wp.pl

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA DZIAŁKOWCÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDYNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY BIURA.

OBOWIĄZKOWO ZAŁOŻONE MASECZKI !

RĘCE DEZYNFEKUJEMY PŁYNEM  LUB ZAKŁADAMY RĘKAWICZKI

uchwała 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z 15.10.2020

Comments are closed.