ODCZYTY WODY

ODCZYTY WODY

W dniach od 29 06 2020 do 11 07 2020 roku

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy
 i zakładaniem plomb. 

Zerwanie plomby jest jednoznaczne z naliczeniem ryczałtu w kwocie 1,00 zł od metra działki miesięcznie.

Ponowne założenie plomby to opłata 100,00 zł.

Każdą wymianę wodomierza, należy wcześniej zgłosić do Zarządu ROD.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek
i udostępnienie wodomierzy do kontroli.


Zarząd ROD MAZUREK


Comments are closed.