Odczyty wody

Odczyty wody

W dniach od 05 08 2019 do 10 08 2019 roku

odbędą się kontrolne odczyty wody połączone ze sprawdzeniem stanu technicznego zamontowanych wodomierzy.

Prosimy o uprzątnięcie studzienek

i udostępnienie wodomierzy do kontroli.

Zarząd ROD MAZUREK


Comments are closed.