KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

KONTROLA SZAMB I KOMPOSTOWNIKÓW

Zarząd ROD informuje, że Komisja Porządkowa będzie przeprowadzać

kontrole na poszczególnych działkach.

Sprawdzane będzie przede wszystkim  posiadanie szamba wraz z potwierdzeniem regularnego

wywozu nieczystości i posiadanie kompostownika.

Warunki instalacji szamba na działce są ściśle określone, tak by nie stwarzały zagrożenia, szczególnie dla wód gruntowych.

O konkretnych terminach kontroli poinformujemy odrębnym Komunikatem.

Zarząd ROD MAZUREK

Comments are closed.